Utbetalning

SPK betalar ut din pension den 25:e varje månad till det konto som du har anmält. Infaller den 25:e på en lördag, söndag eller helgdag betalas pensionen ut vardagen före. 

I normalfallet gör SPK skatteavdrag med 30 procent på utbetalda pensioner. Skatteavdraget skiljer sig åt beroende på när du går i pension och om pensionen från SPK är din huvudsakliga inkomst eller inte.

Vanliga frågor och svar

När betalas min pension ut 2019

Under 2019 gäller följande datum för utbetalning:

Jan 25:e
Feb 25:e
Mar 25:e
Apr 25:e
Maj 24:e
Jun 25:e
Jul 25:e
Aug 23:e
Sep 25:e
Okt 25:e
Nov 25:e
Dec 23:e

 

Hur anmäler jag mitt kontonummer?

Meddela Swedbank eller Sparbankerna vilket konto du vill ha din pension insatt på, oavsett vilken bank du har. Du kan anmäla eller ändra ditt kontonummer på tre olika sätt:

  • Gå in på www.swedbank.se/kontoregister och anmäl konto med eller utan elektronisk legitimation/Bank-ID
  • Ring telefonbanken (om du är kund i Swedbank eller Sparbank och har Telefonbanken som tjänst)
  • Gå in på närmaste Swedbank/Sparbankskontor

Hur får jag information om pensionens storlek?

Utbetalningsspecifikation skickas ut några dagar innan du får din första pensionsutbetalning eller när pensionsbeloppet ändras.

När får jag min kontrolluppgift?

I januari varje år ingår kontrolluppgiften för föregående års pensionsutbetalningar i utbetalningsspecifikationen. Den får du några dagar före utbetalningen i januari.

När gör SPK avdrag enligt skattetabell?

Utgör pensionsutbetalningen från SPK din huvudsakliga inkomst är vi skyldiga att göra skatteavdrag enligt skattetabell (exempelvis vid förtida avgång enligt §8).

SPK skickar ut en skatteblankett i samband med avgången där du får ange gällande skattetabell och returnera blanketten till SPK. Du har även möjlighet att göra ett extra skatteavdrag, utöver tabellskatt, genom att ange ett belopp i kronor.

När gör SPK avdrag för s.k. sidoinkomst?

SPK drar skatt med 30 procent när din huvudsakliga inkomst betalas ut av Pensionsmyndigheten eller annat pensionsinstitut. Det är normalfallet vid förtida uttag av fribrev före 65 år, uttag av pension från 65 år och uppskjutna uttag efter 65 år.

Är däremot pensionen från SPK din huvudsakliga inkomst ska skatteavdrag göras enligt gällande skattetabell. Du har även möjlighet att göra ett extra skatteavdrag, utöver tabellskatt, genom att ange ett belopp i kronor.

Hur ändrar jag mitt skatteavdrag?

Önskar du ändra skatteavdraget vänligen skriv ut bifogad blankett och ange namn, personnummer och önskat skatteavdrag och skicka den till SPK.

Ladda hem blankett för skatteavdrag >>

Vad gäller om jag bor utomlands?

Adressändring

Bor du utomlands och byter adress, behöver du anmäla den nya adressen till SPK. Du kan meddela oss uppgifterna per mail eller per post.

Levnadsintyg


Om du bor utomlands och har pension från SPK måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till oss. När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • utländsk polismyndighet eller registerförande befolkningsmyndighet

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension genom att skriva under och stämpla levnadsintyget. Därefter skickar du intyget till oss.

Observera att du måste ha ett svenskt konto för förmedling av pengarna.

Du kan även skriva ut blanketten nedan och skicka den till oss, tidigast i oktober. 

 Levnadsintyg i PDF

Skatt


Bor du utomlands ska du begära ett särskilt skattebeslut (SINK) från Skatteverket och skicka beslutet till SPK. Det är viktigt att SPK står som utbetalare på underlaget. Du kan mejla eller posta underlaget från Skatteverket till SPK.