Personuppgifter

Känner du dig tveksam inför att du lämnar ut känslig information om din person eller din hälsa? Då kan det vara bra att känna till att alla uppgifter du lämnar till oss eller våra samarbetspartners hanteras enligt Personuppgiftslagen, PUL.

SYFTET MED PUL

PUL har till uppgiftatt skydda dig som privatperson och se till att din integritet inte kränks i samband med att du lämnar ut dina personuppgifter. Därför har du rätt att få veta vilken information vi har om dig och hur den används. Allt du behöver göra är att skriva till oss och be om uppgifterna. Detta är helt kostnadsfritt. Om någon uppgift är felaktig kan du självklart begära att få den korrigerad eller att vi tar bort den helt och hållet.

Här kontaktar du SPK>>

ALDRIG I ONÖDAN

Det finns alltid ett relevant skäl till att vi måste få tillgång till information om dig och ibland även dina närmaste. Vi samlar aldrig in uppgifter som inte är alldeles nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt avtal, lagar och förordningar. Vi behöver bland annat få tillgång till viss information som rör din person, till exempel namn, kontaktuppgifter, adress och personnummer. Det kan också handla om sådant som har med ditt arbete att göra, till exempel din anställningsform, vad du har för befattning, vad du har för lön, om du jobbar hel- eller deltid och liknande. I vissa fall behöver vi också få tillgång till uppgifter om ditt hälsotillstånd.

KÄLLOR

Vi hämtar informationen främst från din arbetsgivare och när det behövs från dig själv, men ibland vänder vi oss till andra för att få tillgång till korrekta uppgifter, till exempel Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, en annan pensionsadministratör, Skatteverket eller SPAR-registret. Uppgifterna använder vi för att du ska få den pension och de förmåner du har rätt till och för att vi ska kunna betala ut din pension. Men också för att kunna administrera din tjänstepension korrekt och för att ge dig en så bra service som möjligt.

HÄLSOUPPGIFTER

Om du lämnar hälsouppgifter till oss används de bara för att vi ska kunna bedöma ditt försäkringsskydd och det är ingen annan än de som arbetar med just detta som har tillgång till dina uppgifter. Vår personal iakttar stor försiktighet och behandlar uppgifterna om din person varsamt. Allt för att skydda din personliga integritet. Dina uppgifter arkiveras om det krävs enligt lag, avtal eller interna instruktioner.


SPK är personuppgiftsansvarig och står under Finansinspektionens tillsyn.