Vi som arbetar på SPK

Peter Hansson

Verkställande direktör

Anställdes 1993 och var fram till 31/12-2004 vVD och ansvarig för ekonomi och finans inom SPK. Bland de tidigare erfarenheterna finns roller som chef för Första Sparbankens Aktiekontor, styrelseuppdrag inom värdepappersbolag och egen konsultverksamhet inom finansstrategi.

Annika Eklund

VD-Assistent

Anställdes 2011. Har tidigare arbetat inom Swedbankbankkoncernen och de senaste åren hos Swedbank Robur som administrativt kundansvarig för institutionella kunder.

Ci Taylor

Operativ chef

Anställdes 2015. Kommer närmast från ett jobb som affärsdirektör på Proffice där hon suttit med i koncernledningen och där hon de senaste fem åren haft flera ledande befattningar såsom ett flertal vd-positioner men även hanterat roller som CIO och HR-chef.

Stefan Ros

Chef för Finansavdelningen

Anställdes 2007 och ansvarar för SPKs kapitalförvaltning och finansiella riskbalansering. Kommer från Skandinaviens ledande investeringskonsult med bland annat en gedigen erfarenhet av utvärdering av kapitalförvaltare. Innan dess verksam som revisor inom företrädesvis den finansiella sektorn.

Malin Dahlman

Chef för Riskavdelningen

Anställdes 2009 och kommer från Swedbank där hon under många år arbetat med bland annat risk- och kapitalfrågor. Ekonomie doktor med inriktning mot finansiell ekonomi.

Lotta Holm

Chef för Ekonomifunktionen

Återanställdes 2005 och kommer från ett större fondförvaltningsbolag och ansvarade där för redovisning och myndighetsrapportering. Under 1994-1998 arbetade hon hos oss med löpande redovisning och rapportering.

Katja Olatova

Rapportcontroller

Anställdes 2017. Arbetar som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling. Kommer närmast från FCG där hon arbetat som Associate med inriktning mot finansbranschen. Har en bakgrund från försäkringsbranschen som redovisningscontroller. Är civilekonom inom företagsekonomi och fortbildad inom IFRS och försäkringsrörelserätt.

Otto Lundberg

Risk Controller

Anställdes 2017. Jobbar med riskkontroll och rapportering. Kommer direkt från Umeå Universitet där han tog civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning riskhantering.

Mariana Cristea

Redovisning och lön

Markus Lagerquist

Risk- och finansanalys

Jonas Arsjö

Förvaltaranalytiker

Anställdes 2016. Jobbar med att utvärdera och följa de förvaltningsstrategier som vi är investerade i samt nya potentiella kandidater till portföljen. Har i första hand ansvar för de räntebärande och alternativa placeringarna. Tidigare har han jobbat som senior investeringskonsult hos Mercer där han också ledde det svenska teamet. Innan dess hade han motsvarande roll hos MPIR Investment Services.

Maria Letmark

Förvaltaranalytiker

Anställdes 2011 och arbetar med att utvärdera och följa de förvaltningsstrategier som vi är investerade i samt nya potentiella kandidater till portföljen. Har i första hand ansvar för aktieplaceringar och placeringar i reala tillgångar. Har tidigare arbetat på Swedbank Treasury och på Swedbank Hypotek med bland annat riskkontroll och analys. Masterexamen från Centrum för Bank och Finans vid Södertörns Högskola.

Susanne Öhrn

Sjukskriven

Anställdes 2012 och ansvarar för alla IT-relaterade frågor inom SPK. Har en gedigen erfarenhet av affärs- och produktutveckling samt program- och projektledning inom den finansiella sektorn, både som anställd och managementkonsult.

Jonas Back

IT - Arkitekt/Utvecklare

Anställdes 2016 och ansvarar för utveckling och förvaltning av SPKs interna system. Han har varit konsult hos oss sedan 2013 fram tills han anställdes. Har en lång och bred erfarenhet inom systemutveckling från flera olika branscher. Har jobbat med många tekniker och i olika roller bland annat som utvecklare, system- och kravanalytiker, projektledare, arkitekt och konsultchef.

Ewa Järrestedt

Pensionshandläggare

Niklas Lindström

Pensionshandläggare

Richard Ödmann

Pensionshandläggare

Ulrika Carlström

Pensionshandläggare