2021-03-03

Pensionsbesked 2021

Fribrevshavare, vars anställning upphört skickas – vecka 9-10  

Efterlevande, pensionärer, anställd mellan 18-25 år - vecka 10

Anställd, anställd med pågående sjukfall efter 2000 -  vecka 11

Pensions-årsbesked SPK individuell (Premiebestämd försäkring) – vecka 12

Har du pågående sjukfall och insjuknade innan 2000 eller har skjutit upp din pension och inte fått pensionsbesked och ett sådant kontakta oss på spk@spk.se.