Nyhetsarkiv - 2021

2021-03-03

Pensionsbesked 2021

Inom kort startar utskicken av de årliga pensionsbeskeden. Nytt för i år är att även efterlevande och pensionärer som erhåller utbetalning frå...

2021-02-16

Felaktigt utbetalningsdatum av pensioner i februari 2021

Det har uppstått ett fel hos SPK i samband med vår utbetalningskörning i februari vilket medfört att du fått din pensionsutbetalning för tidig...

2021-01-29

Årets avkastning 11,6%. SPK höjer återbäringsräntan.

2020 har varit ett av de bästa åren någonsin för SPK vad avser totalavkastning. Avkastningen landar preliminärt på 11,6% och konsolideringen h...

2021-01-25

Insättningsbesked

SPK har utvecklat samarbetet med Swedbank/Sparbankerna och Nordea för digitala insättningsbesked.