Nyhetsarkiv - 2021

2021-10-06

SPK stöder Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett investerarlett initiativ som syftar till att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändi...

2021-09-30

SPK har undertecknat PRI:s Investor Statement of Support for the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Tillsammans med 53 andra investerare har SPK undertecknat ett brev från PRI till Europarådet till stöd för och i syfte att påverka den slutlig...

2021-09-17

Nya roller inom Finans

SPK genomför några roll-förändringar inom vår finansavdelning fr o m 1 oktober.

2021-06-30

SPKs kapitalförvaltningschef, Stefan Ros, intervjuad i Nordic Fund Selection Journal

Artikeln finns under LÄS MER.

2021-06-07

Pictet – ny förvaltare hos SPK

Under våren har SPK inlett samarbete med en ny förvaltare, den schweiziska förvaltaren Pictet.

2021-06-07

SPK investerar i Asien

SPK har under våren investerat i två nya aktiefonder, GS China A-share Equity Fund och GS India Equity Portfolio, båda aktivt förvaltade av Go...

2021-03-03

Pensionsbesked 2021

Inom kort startar utskicken av de årliga pensionsbeskeden. Nytt för i år är att även efterlevande och pensionärer som erhåller utbetalning frå...

2021-02-16

Felaktigt utbetalningsdatum av pensioner i februari 2021

Det har uppstått ett fel hos SPK i samband med vår utbetalningskörning i februari vilket medfört att du fått din pensionsutbetalning för tidig...

2021-01-29

Årets avkastning 11,6%. SPK höjer återbäringsräntan.

2020 har varit ett av de bästa åren någonsin för SPK vad avser totalavkastning. Avkastningen landar preliminärt på 11,6% och konsolideringen h...

2021-01-25

Insättningsbesked

SPK har utvecklat samarbetet med Swedbank/Sparbankerna och Nordea för digitala insättningsbesked.