2020-01-09

SPK blir undertecknare av FNs principer för ansvarsfulla investeringar

PRI är ett internationellt och globalt nätverk av kapitalförvaltare, kapitalägare och tjänsteleverantörer som arbetar tillsammans för att integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i investeringsprocesser enligt sex vägledande principer.

Utifrån vad som är förenligt med SPKs förvaltningsuppdrag, innebär principerna att vi ska:

• Integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i investeringsanalys och beslut.

• Vara aktiva ägare och integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i våra riktlinjer och i vårt löpande arbete.

• Söka lämplig information om miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer av de externa förvaltare som vi anlitar.

• Främja acceptans och implementering av principerna inom förvaltningsbranschen.

• Arbeta tillsammans med andra aktörer för att öka vår effektivitet när det gäller att implementera principerna.

• Rapportera om våra aktiviteter och framsteg med att implementera principerna.