Nyhetsarkiv - 2019

2019-12-16

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2020

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 1,45 % under 2020. Även intjänade pensi...

2019-12-11

SPK skapar tillsammans med JP Morgan AM ett hållbart fondalternativ

I november lanserade JP Morgan fonden ”Global Bond Opportunities Sustainable” (GBOS) med SPK som grundinvesterare. Fonden är en variant på der...

2019-12-10

Frivilligt skatteavdrag 2020

Från och med januari 2020 kommer vi att låta föregående års frivilliga skatteavdrag ligga kvar till dess att du meddelat annat. Tidigare har S...

2019-12-05

Ny version av vår individwebb

Vi har lanserat en ny version av vår individwebb som innebär att alla försäkrade i SPK kan logga in med Mobilt BankID, tidigare kunde endast i...

2019-10-31

Om du gör en pensionsprognos hos minPension kan den visa för låga värden avseende livsvarig ålderspension

MinPension har gjort vissa ändringar i sin prognosberäkning av BTP2. Ändringen innebär att prognosen kan visa för låga värden. SPK arbetar med...

2019-10-30

SPK välkomnar Danica Pension

Från och med september 2019 är SPK försäkringsgivare av Danica Pensions anställdas tjänstepensioner inom BTP2. Tidigare har pensionerna trygga...

2019-08-12

Information om behörighet för arbetsgivarinloggning

På hemsidan kan ni nu räkna ut en ny preliminär premie som stöd vid eventuell anställning, se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 eller ...

2019-07-04

Fakturering i juli

Fr o m juli månad skickar SPK fakturor med underleverantör som skickar e-faktura till fakturasystem eller Swedbanks internetbank samt kuverter...

2019-06-24

Smidigare hantering kring intyg om rätt till utbetalning

SPK börjar nu använda sig av Försäkringskassans tjänst för person- och förmånsinformation för att hämta uppgifter digitalt för de individer so...

2019-06-17

Vi söker en senior risk- och rapporteringscontroller

Är du en senior riskcontroller som arbetat med kvalificerad rapportering, riskanalys och rimlighetsbedömning inom den finansiella sektorn? Vil...

2019-01-02

Information om pensionsutbetalningar i december

Information till dig som fått din pensionsutbetalning för december utbetalad till annat konto.