2017-05-04

SPK förstärker för framtida riskrapportering

Otto är nyutexaminerad civilingenjör inom inriktning Industriell Ekonomi med inriktning risk. Fokus för inriktningen på Ottos studier har varit att lösa finansiella problem med matematiska modeller och därmed koppla på riskanalys. Utbildningens grund är matematik (differentialekvationer, multivariatanalys), numeriska metoder (Monte Carlo, Enterprise Risk Management) och optimering (modellering, simulering).
Otto kommer att stödja SPK med Risk Controlling och rapportera till COO tillsammans med övriga funktioner inom Operations såsom Ekonomi, Rapportering, HR, IT (drift, utveckling), Säkerhet, IT-säkerhet, Inköp och Lokal.
Vi välkomnar varmt Otto som påbörjade sitt arbete den 2017-04-22