Nyhetsarkiv - 2016

2016-12-14

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2017

Pensioner under utbetalning värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen långsiktigt ska behålla sin köpkraft från första utbe...

2016-12-14

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 januari 2017 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 5 % till 3 %. Återbäringsräntan används för att preliminärt...

2016-12-02

SPK vinner pris på IPE Awards

För femte året i rad vinner SPK "Best Pension Fund in Sweden". Vi alla på SPK är väldigt stolta. Domarnas motivering löd "This is a great fund...

2016-10-28

SPK ökar transparensen om våra förvaltare

Vi lever i en föränderlig värld och då tror vi inte att en enskild förvaltare är bäst hela tiden. Därför har SPK valt att aktivt välja förvalt...

2016-10-27

SPK CEO Peter Hansson #91 on this year’s Power 100 list

For the fifth iteration of the Power 100, CIO digs into the modi operandi of the global industry’s best innovators, collaborators, and talent ...

2016-10-17

Nytt och effektivare sätt för förvaltare att bli analyserade av SPK

Många förvaltare världen över vill få kontakt med SPK och visa sina investeringsidéer och resultat. För att både SPK och förvaltaren ska kunna...

2016-09-05

Omval på samtliga ledamöter i TPF

Vid dagens årsmöte i Tjänstepensionsförbundet omvaldes Kjell Norling, Marie Hagstedt och Gunnar Balsvik som styrelseledamöter och Peter Hansso...

2016-03-30

SPK förstärker finansenheten

SPK har rekryterat Jonas Arsjö till finansenheten. Han kommer ha ett huvudansvar för SPKs förvaltaranalys inom alternativa investeringar och r...

2016-02-25

Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgi...

2016-02-22

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension