Kontakt

 

Vill du kontakta oss så välj ärendetyp, fyll i ditt namn, din e-postadress och skriv vad ärendet gäller i meddelanderutan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Vi tar gärna emot synpunkter på det vi gör! Har du förslag på förbättringar eller vill ge annan återkoppling till oss, välj ärendetyp Idélåda för våra medlemmar nedan.

Om du inte är nöjd med det svar du får kan ärendet prövas av oss på nytt, skriv då till SPKs:

Ansvarig för klagomål

Verkställande direktör
Sparinstitutens Pensionskassa
Box 54
101 21 Stockholm

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du pratat med i första hand.
Om du fortfarande inte anser dig kunna acceptera SPKs beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

ARN prövar utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
eller telefon 08-22 58 00
Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Besöksadress:

Wallingatan 2, Stockholm

Förslag till nya investeringar

Telefonnummer

Pensionsärenden 08-412 38 60

Kapitalförvaltning 010-220 35 40

Övriga ärenden 08-412 38 70

 

E-post pensionsärenden

spk@spk.se

 

E-post dataskyddsombud

dataskyddsombud@spk.se

 

Telefontider

Vardagar 08.30-16.30

Sommartid 15 maj - 14 september 08.30-16.00

 

Utöver helger och s.k. röda dagar har vi även stängt Skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dag efter Kristi Himmelsfärdsdag, Midsommarafton, dag före Alla helgons dag, Jul-, Nyårs- samt Trettondagsafton.