Klagomål

Om du inte är nöjd med det svar du får kan ärendet prövas av oss på nytt, skriv då till SPKs:

Ansvarig för klagomål

Verkställande direktör
Sparinstitutens Pensionskassa
Box 54
101 21 Stockholm

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du pratat med i första hand.
Om du fortfarande inte anser dig kunna acceptera SPKs beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

ARN prövar utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
eller telefon 08-22 58 00
Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.