Våra beslutande organ

Fullmäktige

SPKs högsta beslutande organ är Fullmäktige. Fullmäktige består av 16 ledamöter var och en med personlig suppleant. Hälften av ledamöterna representerar arbetsgivarna och den andra halvan är utsedd av Finansförbundet.

Styrelse

Tomas Hedberg, ordförande Swedbank
Roger Ljung, vice ordförande Swedbank
Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne
Camilla Linder, Swedbank
Jessica Lööw, Swedbank
Karin Elmin, Swedbank
Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank
Adjungerad - Magnus Carlehed, Swedbank

Ledande befattningar

Lars-Åke Vikberg, Verkställande direktör
Kajsa Järnmalm, chef för Försäkringsavdelningen
Malin Dahlman, chef för Riskavdelningen
Stefan Ros, chef för Finansavdelningen
Ci Taylor, chef för Operativa avdelningen

Peter Bredelius, juridik och compliance
Carola Fornelid, aktuarie
Jan Palmqvist, auktoriserad revisor
Märta Eklund, revisor