Våra beslutande organ

Fullmäktige

SPKs högsta beslutande organ är Fullmäktige. Fullmäktige består av 16 ledamöter var och en med personlig suppleant. Hälften av ledamöterna representerar arbetsgivarna och den andra halvan är utsedd av Finansförbundet.

Styrelse

Tomas Hedberg, ordförande Swedbank
Roger Ljung, vice ordförande Swedbank
Jessica Rönnqvist, Swedbank
Camilla Linder, Swedbank
Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne
Olof Sundblad, Swedbank
Mirja Herrdin, Södra Dalarnas Sparbank

Ledande befattningar

Peter Hansson, Verkställande direktör
Malin Kindbom, chef för Försäkringsavdelningen
Malin Dahlman, chef för Riskavdelningen
Stefan Ros, chef för Finansavdelningen
Ci Taylor, Operativ chef

Peter Bredelius, compliance
Carola Fornelid, aktuarie
Jan Palmqvist, auktoriserad revisor
Märta Eklund, revisor