Styrdokument

Här kan du ladda ner stadgar och placeringsstrategi

Fastställda av Fullmäktige 2017-06-01.

I detta dokument specificeras strategin för SPK:s totala portfölj bestående av avkastningsportfölj, skyddsportfölj och pensionsskuld.