Styrdokument

Här kan du ladda ner stadgar och några styrdokument

Fastställda av Fullmäktige 2020-12-18.

I detta dokument ges riktlinjer för den finansiella förvaltningen av SPKs tillgångar samt för mätning och hantering av de risker som uppstår i förvaltningen.

I detta dokument ges en bild av ställningstaganden och vägval i SPKs hållbarhetsarbete.