Vår konsolideringspolicy

Premiebestämd pension

Konsolideringsgraden skall ligga i ett intervall mellan 100 och 120 procent, med målnivå 110 procent. Om konsolideringsgraden ligger utanför intervallgränserna skall VD behandla frågan och eventuellt vidtaga åtgärder för att nivån skall återgå till normalintervallet. VD har möjlighet att vidta åtgärder även om konsolideringsgraden ligger inom intervallgränserna om detta är påkallat ur exempelvis avkastningssynpunkt. Eventuella beslut om åtgärder ska anmälas till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Förmånsbestämd pension

Konsolideringsgraden skall ligga i ett intervall mellan 115 och 170 procent, med målnivå 150 procent. Om konsolideringsgraden ligger utanför intervallgränserna skall styrelsen behandla frågan och eventuellt vidtaga åtgärder för att nivån skall återgå till normalintervallet.