Strategi

Förvaltningsstrategi

Utgångspunkten för SPKs kapitalförvaltning är pensionsåtagandet och dess karaktär. Övergripande målsättning med förvaltningen är att alltid ha tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet, både på kort och på lång sikt. 

För närvarande tillämpar SPK följande långsiktiga strategi för tillgångsfördelningen:

 

Läs mer om Förvaltningsstrategi >>

Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfulla investeringar menas att investerare integrerar miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning i investeringsprocessen för att dessa har bäring på hållbar utveckling och dessutom kan påverka avkastningen i kapitalförvaltningen.

Läs mer om Etisk strategi >>

Riskhantering

SPK:s riskstrategi baseras på prioritetsordningen ”först solvens, sedan avkastning”, vilket innebär att skyddande av solvensen alltid kommer i första hand. För att hantera solvensrisken har SPK utvecklat R-MAP (Risk Management Action Plan). 

Läs mer om Riskhantering >>