Våra förvaltare

Globala räntor

Nordkinn

Nordkinn är en räntefond med nordiskt fokus som strävar efter att leverera hög risk-justerad absolutavkastning. SPK har valt dem för att deras team i Norge och Sverige har bra och relevanta erfarenheter och för att deras organisation och förvaltningsstruktur borgar för ett ansvarsfullt risktagande.

BNP Paribas Asset Management

BNP förvaltar ett absolutavkastande globalt räntemandat åt SPK. BNP är en dedikerad global institutionell ränteförvaltare och SPK har valt BNP för att de har ett erfaret och effektivt team där förvaltaren tar ett aktivt ansvar för alla delar i förvaltningsprocessen.

JP Morgan

JP Morgan förvaltar ett globalt räntemandat med fokus på att ge positiv avkastning oaktat marknadsutvecklingen. SPK valde JPM för deras top-down makroprocess som leds av en mycket erfaren förvaltare. JPM har även goda resurser för att skapa mervärde på många delmarknader samt stark riskhantering.

T. Rowe Price

T. Rowe Price förvaltar ett absolutavkastande globalt räntemandat som syftar till att ge positiv avkastning oaktat hur marknaderna utvecklas. SPK valde TRP för att vi gillar deras strukturerade och fokuserade investeringsprocess, deras kunniga förvaltare samt starka riskhantering.

Svenska räntor

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar två räntemandat åt SPK i form av en traditionell obligationsfond och en räntefond med större frihetsgrader och fokus på absolutavkastning oavsett marknadsutveckling. SPK valde Robur för att de är en av Sveriges största ränteförvaltare med bra resurser och kompetens.

Handelsbanken

Handelsbanken förvaltar ett företagskreditmandat åt SPK. Fonden har en gedigen filosofi och process. SPK har valt Handelsbanken för den ansvarige förvaltarens relevanta erfarenheter av kreditmarknaden och för det stöd som bankens kreditanalysfunktion erbjuder vid analys av icke-ratade företag.

Svenska aktier

Norron

Norron förvaltar ett svenskt aktiemandat åt SPK. Fonden är koncentrerad men väldiversifierad. Mervärde skapas genom stock picking av en engagerad och erfaren förvaltare i nära samarbete med ett stabilt och erfaret team. SPK har valt Norron Active med anledning av dess aktiva förvaltningsstil i kombination med en fokuserad och grundlig investeringsprocess där möjligheterna i bolag av alla storlekar undersöks.

C Worldwide

C Worldwide förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är relativt koncentrerad men väldiversifierad och kännetecknas av selektiv stock-picking utifrån en trendbaserad investeringsfilosofi. SPK har valt denna fond med anledning av dess erfarne förvaltare, fokuserade förvaltning samt gedigna bolagsanalys.

Alfred Berg

Alfred Berg förvaltar ett svenskt storbolagsmandat åt SPK. Investeringar baseras på både ett makroperspektiv och individuella bolagsanalyser med tyngdpunkt på det senare. SPK har valt Alfred Berg för deras metodiska investeringsprocess och mycket erfarne förvaltare.

Handelsbanken

Handelsbanken förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är väldiversifierad och investerar utifrån fundamentala bolagsanalyser. SPK har valt fonden med anledning av deras strukturerade och disciplinerade investeringsprocess vilken har designats och implementerats av ansvarig förvaltare.

Globala aktier

T. Rowe Price

T. Rowe Price förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Fonden är väldiversifierad och investerar i tillväxtbolag utifrån fundamental bolagsanalys. SPK valde fonden med anledning av deras hängivne och proaktive portföljförvaltare som supporteras av en stark och trovärdig intern analysorganisation.

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Global Impact är en tematisk fond som utifrån en systematisk strategi fokuserar på att placera i bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter förväntas bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. SPK har valt att investera i fonden då den förvaltas av en för ändamålet resursstark och dedikerad organisation samt att den ger en möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling utan att göra avkall på vårt långsiktiga avkastningsbehov.

Alternativa riskpremier

AllianceBernstein Custom Alternative Solutions LLC (ABCAS)

ABCAS förvaltar ett skräddarsytt risk premia uppdrag åt SPK. Firman jobbar enbart med risk premia investeringar och utan koppling till någon investmentbank. SPK har valt ABCAS för att de är ett kompetent och starkt analysdrivet team med korta beslutsvägar och god servicenivå.

JP Morgan

JP Morgan Systematic Alpha är en av de riskpremia-fonder som har längst track-record. Förutom lång och gedigen erfarenhet uppskattar vi att JP Morgan har ett resursstarkt, dedikerat team för analys och förvaltning inom området, samt stark riskkontroll och god servicenivå.

Infrastruktur

JP Morgan

Den globala infrastrukturfonden investerar direkt i infrastrukturprojekt med en måttlig risknivå inom OECD. SPK har valt JP Morgan som förvaltare med anledning av deras gedigna analysprocess, investeringsteamets specialistkunskaper och fondens öppna struktur.

Fastigheter

Aberdeen

Aberdeen investerar i fastigheter inom Euro-området via en öppen fondstruktur. Man investerar i fastigheter med attraktiva lägen och starka och stabila kassaflöden. SPK har valt Aberdeen med anledning av deras investeringsfilosofi, deras lokala know-how och trovärdiga investeringsprocess.

Genesta

Genesta förvaltar ett nordiskt värdeskapande fasighetsmandat åt SPK. Fonden investerar inom fyra nordiska länder i kontors-, butiks- och logistikfastigheter med god förädlingspotential. SPK har valt Genesta för deras strukturerade investeringsprocess och mycket erfarna team med lokal kännedom.

Profi

Profi utvecklar kommersiella fastigheter i Storstockholmsområdet med särskilt fokus på fastigheter som kan omvandlas till bostäder. SPK har valt Profi för deras särskiljande förvaltningsinriktning som drivs helt internt med ett mycket erfaret och kunnigt team.

SPK har ISDA och CSA med

Swedbank
Deutsche bank
Danske bank
Handelsbanken
Nordea

 

(ISDA är standardavtal för handel med derivat. CSA är avtal om utbyte av panter inom derivathandeln. SPK använder derivat för att begränsa risker)