Långsiktig och stabil avkastning

I diagrammet redovisas SPKs totalavkastning för respektive kalenderår under de senaste 10 kalenderåren samt det årliga genomsnittet för denna period.