Långsiktig och stabil avkastning

I det övre av nedanstående diagram framgår totalavkastningen per månad och 12 månader rullande.

I det nedre diagrammet redovisas SPKs totalavkastning för respektive kalenderår under de senaste 10 kalenderåren samt det årliga genomsnittet för denna period.

Avkastning per månad

Avkastning per år