Sjukpension

Den anställde kan få sjukpension från BTP om han eller hon blir långvarigt sjuk. Vanligtvis betalas sjukpension ut efter 90 dagars sjukskrivning. Vid aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan blir sjukpensionen från BTP något högre. Sjukpensionen beräknas på den lön den anställde hade innan han eller hon blev sjuk.

HUR MYCKET FÅR JAG?

För att få sjukpension från BTP ska den anställde:

  • varit sjukskriven mer än 90 dagar i följd eller ha sammanlagt mer än 150 dagars sjukskrivning under de senaste tolv månaderna
  • vara borta från arbetet minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall

I tabellerna nedan kan du se vilka procentsatser det handlar om när sjukpenning respektive sjuk- eller aktivitetsersättning betalas ut. Mer information om sjukpenning, sjukersättning och annat som påverkar sjukpensionen får du från Försäkringskassan.

Sjukpension vid sjukpenning
Pensionsgrundande lön Sjukpension
Upp till 372 000 kronor 10% av lönen
372 001 - 1 288 000 kronor 65% av lönen
1 288 001 – 1 932 000 kronor 32,5% av  lönen

Sjukpension vid sjukpenning kan betalas ut från och med 15:e till och med 90:e dagen i ett sjukfall om rätten till sjuklön upphört från arbetsgivaren. 

Sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning
Pensionsgrundande lön Sjukpension
Upp till 348 750 kronor 15% av lönen
348 751 - 1 288 000 kronor 65% av lönen
1 288 001 – 1 932 000 kronor 32,5% av  lönen

UTBETALNINGSTID

Sjukpensionen betalas ut så länge den anställde är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning eller sjukersättning. För utbetalning krävs läkarintyg och/eller underlag från Försäkringskassan som visar att sjukpenning eller sjukersättning betalas ut.