Förtida avgång

FÖRTIDA AVGÅNG ENLIGT §8

Är den anställde född 1956 eller tidigare och har varit anställd hos arbetsgivaren sammanhängande 5 år före pensionsavgången, kan han eller hon börja ta ut sin tjänstepension helt eller delvis redan vid 61 år. För födda 1957 till och med 1961 krävs att 62-års ålder uppnås och för födda 1962 till och med 1966 krävs att 63-års ålder uppnås innan en förtida avgång ur tjänst kan bli aktuell.

Avgång enligt §8 sker på den anställdes initiativ. Han eller hon måste säga upp sig eller komma överens med arbetsgivaren om deltid sex månader innan planerad avgång med pension. Den anställde får inte vara sjuk dvs uppbära någon form av sjukpension.

Pensionens storlek beräknas på den pensionsmedförande lönen, tjänstetiden samt hur långt det är kvar till den anställdes 65-årsdag. Den förtida avgången enligt §8 påverkar den anställdes framtida pension från 65 år. Den blir lägre än vad den skulle ha varit om han eller hon jobbat fram till 65 år. I tabellen nedan kan du se hur uträkningen går till.

Ålderspension före 65 år enligt § 8
Pensionsgrundande lön Ålderspension i % före 65 år Ålderspension i % efter 65 år
- 7,5 inkomstbasbelopp K x 72 K x 10
7,5-20  inkomstbasbelopp K x 72 K x 65
20-30 inkomstbasbelopp K x 36 K x 32,5

Fotnot: * K = 1 - m/360 där m är det antal månader som återstår till gängse pensionsålder vid 65. * Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kr.

Vid kortare pensionsgrundande tjänstetid än 360 månader reduceras pensionsnivåerna ovan.

Den anställde kan själv göra en preliminär beräkning av storleken på pension enligt § 8 vid olika tidpunkter genom att logga in på individ.spk.se>> med mobilt Bank-Id.