Personuppgifter

Känner du dig tveksam inför att du lämnar ut känslig information om era anställda? Då kan det vara bra att känna till att alla uppgifter du lämnar till oss eller våra samarbetspartners hanteras enligt Personuppgiftslagen, PUL.

SYFTET MED PUL

PUL har till uppgiftatt skydda privatpersoner och se till att deras integritet inte kränks i samband med att du lämnar ut personuppgifter. Därför har de anställda rätt att få veta vilken information vi har om honom eller henne och hur den används. Allt den anställde behöver göra är att skriva till oss och be om uppgifterna. Detta är helt kostnadsfritt. Om någon uppgift är felaktig kan den anställde självklart begära att få den korrigerad eller att vi tar bort den helt och  hållet. 

Här kontaktar den anställde SPK >>

ALDRIG I ONÖDAN

Det finns alltid ett relevant skäl till att vi måste få tillgång till information om den anställde och ibland även dennes närmaste. Vi samlar aldrig in uppgifter som inte är alldeles nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt avtal, lagar och förordningar.

KÄLLOR

Vi hämtar informationen främst från dig som arbetsgivare, men ibland vänder vi oss till andra för att få tillgång till korrekta uppgifter, till exempel Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, en annan pensionsadministratör, Skatteverket eller SPAR-registret. Uppgifterna använder vi för att dina anställda ska får den pension och de förmåner de har rätt till och för att vi ska kunna debitera er korrekta premier.

HÄLSOUPPGIFTER

De hälsouppgifter som lämnas  till oss används bara för att vi ska kunna bedöma den anställdes försäkringsskydd och det är ingen annan än de som arbetar med just detta som har tillgång till uppgifterna. Vår personal iakttar stor försiktighet och behandlar alla personuppgifter varsamt. Allt för att skydda den personliga integriteten. Uppgifterna arkiveras om det krävs enligt lag, avtal eller interna instruktioner. 

SPK är personuppgiftsansvarig och står under Finansinspektionens tillsyn.