Bli medlemsföretag

BLI MEDLEM?

För att en arbetsgivare efter ansökan ska kunna beviljas medlemskap i SPK krävs att arbetsgivaren är ett spar-, kredit- eller finansinstitut, ett företag eller en organisation där BTP2 är gällande kollektivavtal. 

 

HUR GÖR MAN? 

Utöver att fylla i ett ansökningsformulär (se nedan) vill vi att ni bifogar en kort beskrivning av företagets verksamhet samt ett registreringsbevis som inte är äldre än en månad. Dessutom behöver vi en vidimerad kopia på gällande ID-kort på den eller de firmatecknare som undertecknar ansökan. SPK omfattas nämligen av lagen om penningtvätt och måste därför kunna identifiera kunden.

SPK BESLUTAR

Så snart vi fattat ett beslut om  medlemskap meddelar vi er skriftligen. Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

Klicka på symbolen nedan för att hämta ansökan

Inträdesansökan för medlemskap i Sparinstitutens Pensionskassa.