Bli medlemsföretag

BLI MEDLEM?

För att bli medlem i SPK krävs framförallt tre saker; att företaget har anknytning till Swedbank, sparbankerna eller deras dotterbolag, har beviljats delägarskap i BAO samt att BTP2 är gällande kollektivavtal hos arbetsgivaren. 

HUR GÖR MAN? 

Utöver att fylla i ett ansökningsformulär (se nedan) vill vi att ni bifogar en kort beskrivning av företagets verksamhet samt ett registreringsbevis som inte är äldre än en månad. Dessutom  behöver vi en vidimerad kopia på gällande ID-kort på den  eller de firmatecknare som undertecknar ansökan. SPK omfattas nämligen av lagen om penningtvätt och måste därför kunna identifiera kunden.

SPK BESLUTAR

Så snart vi fattat ett beslut om  medlemskap meddelar vi er skriftligen. Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

Klicka på symbolen nedan för att hämta ansökan

Inträdesansökan för medlemskap i Sparinstitutens Pensionskassa.