Inloggning för arbetsgivare

På hemsidan kan ni nu räkna ut en nyinträdespremie som stöd vid eventuell anställning, samt se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 för enskild individ eller göra utsökning/sammanställning av totala premier kr/år för t.ex. ledningsgrupp.
Informationen går att ladda ned och konvertera till en excelfil. Det går även att ge behörighet till intern försäkringsrådgivare för anställdas pensionsbesked. Fullmakt för firmatecknare om vem som att ska ha tillgång till uppgifterna ska mejlas eller sändas i original till oss för registrering. 

Glöm inte att meddela oss när fullmakt för anställd ska återkallas eftersom inloggning sker med individuellt Mobilt Bank-ID.