Allmän info om din pension

Har du svårt att få koll på din pension? Eller tycker du rent av att det där med pension är ganska krångligt? Oroa dig inte, vi guidar dig till en bättre koll på ditt allra viktigaste sparande. Allt för att du ska kunna fatta rätt beslut i det som rör din framtida pension.

Du tjänar ihop till din pension under hela ditt yrkesliv. Pensionens storlek bestäms av hur länge du arbetar och storleken på din lön. Du får pension från tre olika håll. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension och från din arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett frivilligt privat pensionssparande. På www.minpension.se >> kan du se hur stor din totala pension blir när du går i pension. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig via ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 

ALLMÄN PENSION

Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension, premiepension och garantipension. (Om du är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.)

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

Vad är Inkomstpension?

Du som är född 1938 eller senare och har tjänat in till den allmänna pensionen får inkomstpension. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Även arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning är därmed pensionsgrundande inkomster. 

Inkomstpensionen är en inkomstgrundad pension som baseras på de pensionsrätter du har tjänat in. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket som har betalats in under åren du arbetat och hur inkomstutvecklingen har varit i samhället.

Vad är premiepension?

Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Även sjuk- och aktivitetsersättning, a-kasseersättning, föräldraledighet och studier ger pensionsrätt. För denna del väljer du själv hur pengarna ska placeras. Din framtida pension blir därmed beroende av hur mycket som har betalats in, avgifter och hur valda fonder har utvecklats. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ. När du går i pension kan du flytta dina pengar till en traditionell försäkring.

Du kan läsa mer om din allmänna pension på www.pensionsmyndigheten.se >>

TJÄNSTEPENSION

Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Arbetar du på en bank eller på en arbetsplats som är ansluten till BAO (kolla med din arbetsgivare) omfattas du av Bankernas tjänstepensionsavtal, BTP. Sedan 2013-02 finns det två avdelningar i avtalet, du kan läsa mer om det fullständiga BTP avtalet på www.btppension.se >> SPK administrerar det förmånsbestämda BTP2 avtalet. Din tjänstepension ger dig rätt till ålderspension, sjukpension och efterlevandepension. Hur mycket pengar du så småningom får, styrs framförallt av storleken på din lön den dag du går i pension och hur länge du har arbetat. 

Läs mer om Tjänstepension hos SPK >> 

PRIVAT PENSION

Du kan komplettera din allmänna pension och din tjänstepension genom att spara själv till din pension. From 2016 har avdragsrätten för privat pensionssparande tagits bort. Det har fått till följd att sparande i privata pensionsförsäkringar har upphört. Det finns andra sparformer som du kan välja såsom att spara i en kapitalförsäkring eller i form av ett investeringssparkonto eller amortera på ditt bostadslån. 

Pensionsavtal

image

Pension innan 65 år