SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2019-08-12

Information om behörighet för arbetsgivarinloggning

På hemsidan kan ni nu räkna ut en ny preliminär premie som stöd vid eventuell anställning, se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 eller göra utsökning/sammanställning enligt önskemål. Informationen går att ladda ned och konvertera till en excelfil.

2019-07-04

Fakturering i juli

Fr o m juli månad skickar SPK fakturor med underleverantör som skickar e-faktura till fakturasystem eller Swedbanks internetbank samt kuverterar och skickar postala fakturor till de som inte har möjlighet att ta emot e-faktura.

2019-06-24

Smidigare hantering kring intyg om rätt till utbetalning

SPK börjar nu använda sig av Försäkringskassans tjänst för person- och förmånsinformation för att hämta uppgifter digitalt för de individer som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet.

2019-06-17

Vi söker en senior risk- och rapporteringscontroller

Är du en senior riskcontroller som arbetat med kvalificerad rapportering, riskanalys och rimlighetsbedömning inom den finansiella sektorn? Vill du därtill ta stort ansvar inom en spännande förändringsresa i ett trivsamt företag som sitter centralt i Stockholm? Då tycker vi att du ska läsa mer om denna tjänst!

Nyckeltal juni 2019

Avkastning, senaste kvartalet:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

1,4%

5,2%

124,2%

7,3

image

Attitydundersökningen visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar