SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2021-10-06

SPK stöder Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett investerarlett initiativ som syftar till att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatförändringarna och att anpassa sina affärsstrategier till Parisavtalets mål. Detta inkluderar förbättrad bolagsstyrning, minskning av växthusgasutsläpp och utökade klimatrelaterade finansiella upplysningar. Initiativet involverar fler än 600 investerare och riktar sig till omkring 160 bolag världen över.

2021-09-30

SPK har undertecknat PRI:s Investor Statement of Support for the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Tillsammans med 53 andra investerare har SPK undertecknat ett brev från PRI till Europarådet till stöd för och i syfte att påverka den slutliga utformningen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

2021-09-17

Nya roller inom Finans

SPK genomför några roll-förändringar inom vår finansavdelning fr o m 1 oktober.

2021-06-30

SPKs kapitalförvaltningschef, Stefan Ros, intervjuad i Nordic Fund Selection Journal

Artikeln finns under LÄS MER.

Nyckeltal (prel.) oktober 2021

Avkastning, senaste månaden:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvensgrad:

0,1%

4,7%

158,9%

167,5%

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

image

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar