SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2018-04-11

Ny Försäkringschef - Kajsa Järnmalm

Kajsa Järnmalm är SPKs nya Försäkringschef. Hon tillträder sin tjänst i oktober. Kajsa kommer att ansvara för de försäkringsstrategiska frågorna och administrationen. Hon har tidigare arbetat på SPP, Länsförsäkringar och Movestic i olika ansvarsroller, med inriktning mot controlling och business intelligence, aktuariell verksamhet och riskkontrollfunktioner. Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet med fokus på uppdrag inom styrelse- och myndighetsrapportering.

2018-02-19

Ny Försäkringschef

Idag slutar vår Försäkringschef Malin Kindbom och går vidare till ett nytt spännande uppdrag. Vi har redan rekryterat hennes efterträdare. Vi kommer att presentera dennes namn innan sommaren.

2018-01-10

SPK har gjort det igen!

SPK är mycket glada och stolta över att för sjätte året i rad har vi vunnit IPE Awards pris för ”Best Pension Fund in Sweden” (2017). Domarnas motivering löd “A very well developed and aware risk management-based fund, with a very clear link between asset management and objectives”.

2017-12-20

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2018

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,12 % under 2018. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalningen inte påbörjats, höjs med 2,12 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2016 till september 2017.

Nyckeltal februari 2018

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

2,8%

0,4%

140%

10,8

image

Attitydundersökningen visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar