SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2020-10-22

Bra avkastning och förbättrad konsolideringsgrad

Avkastningen för årets första nio månader uppgick till 7,3 %. Marknadsutvecklingen har varit dramatisk under perioden till följd av coronapandemin men SPK har hittills klarat turbulensen bra, delvis på grund av en relativt försiktig riskprofil vid ingången av året men också tack vare en aktiv omallokering från räntor till aktier, gradvis genomförd med start i slutet av mars, och sist men inte minst mycket goda bidrag från flera av de utvalda externa förvaltarna. Per 30/9 uppgick konsolideringsgraden till 139 % för de förmånsbestämda åtagandena.

2020-04-06

Information gällande påverkan på din tjänstepension till följd av coronaviruset/covid 19

Vi befinner oss alla i en utmanande situation till följd av coronaviruset/covid 19 med många insjuknade, omfattande restriktioner och stora svängningar på de finansiella marknaderna. Några av våra medlemmar har hört av sig till oss på SPK med frågor om hur situationen påverkar den tjänstepension de har hos oss.

2020-03-06

Nu blir pensionsprognosen hos minPension mer tillförlitlig för dig som har en aktiv anställning och har ditt pensionssparande hos SPK

Tillsammans med minPension har vi arbetat fram bättre möjligheter för dig att göra pensionsprognoser hos minPension. Hittills har din pensionsprognos för den förmånsbestämda delen, enligt BTP2, riskerat att visa en för låg prognos, då den endast har varit baserad på ditt hittills intjänade belopp. Det som är nytt är att minPension nu även räknar med värdet som du förväntas fortsätta att tjäna in fram till ditt pensionsuttag, den så kallade målförmånen. Förändringen påverkar bara dig som har en aktiv anställning. Har du även din kompletterande ålderspension, BTPK, hos SPK så kommer den också att påverkas på samma sätt.

2020-03-03

Viktig information till arbetsgivare

Vi har uppmärksammat att våra fakturor avseende mars med förfallodatum 2020-02-28 inte blivit korrekt distribuerade. Vi ber er därför logga in på hemsidan: https://arbetsgivarwebb.spk.se/ArbetsgivareLogin/Login för att hämta fakturan själva, alternativt mejla oss på: spk@spk.se, så ordnar vi en fakturakopia i pdf.

Nyckeltal (prel.) september 2020

Avkastning, senaste kvartalet:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

5,24%

7,29%

138,77%

11,0

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

image

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar