SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2020-02-20

I samarbete med T.Rowe Price lanseras ytterligare ett hållbart fondalternativ

I början av februari 2020 lanserade T.Rowe Price fonden ”Sustainable Global Growth Equity” med SPK som grundinvesterare. Den nya fonden är en variant av deras flagship-fond ”Global Growth Equity” och tar i hög grad hänsyn till vår hållbarhetspolicy.

2020-01-09

SPK blir undertecknare av FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Som en del av vårt pågående arbete för hållbara investeringar har SPK nu blivit undertecknare av PRI, det vill säga av FN understödda principer för ansvarsfulla investeringar.

2019-12-16

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2020

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 1,45 % under 2020. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 1,45 %.

2019-12-11

SPK skapar tillsammans med JP Morgan AM ett hållbart fondalternativ

I november lanserade JP Morgan fonden ”Global Bond Opportunities Sustainable” (GBOS) med SPK som grundinvesterare. Fonden är en variant på deras flagship-fond ”Global Bond Opportunities” och har kommit till som en direkt följd av vårt hållbarhetsarbete.

Nyckeltal december 2019

Avkastning, senaste kvartalet:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

1,9%

7,7%

123,6%

7,4

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

image

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar