SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2018-06-20

Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2018-07-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 7,5 pbb till 8 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 30 333 kr/månad istället för 28 438 kr/månad.

2018-05-09

Lars-Åke Vikberg ny VD på SPK

Styrelsen i SPK har utsett Lars-Åke Vikberg till ny VD. Med lång erfarenhet inom pension, kapitalförvaltning och som tidigare VD för KPA Pension har Lars-Åke en utomordentlig bakgrund för att axla rollen som ny VD vid en tidpunkt när SPK står inför förändringar. Lars-Åke arbetar idag som fristående konsult med minpension.se samt som oberoende styrelseledamot inom SEB-koncernen med särskilt ansvar för risk- och kapitalförvaltningsfrågor. Han tillträder den 1 september och kommer under en tid att arbeta parallellt med nuvarande VD Peter Hansson. Peter kommer efter 25 år på SPK att gå i pension.

2018-04-11

Ny Försäkringschef - Kajsa Järnmalm

Kajsa Järnmalm är SPKs nya Försäkringschef. Hon tillträder sin tjänst i oktober. Kajsa kommer att ansvara för de försäkringsstrategiska frågorna och administrationen. Hon har tidigare arbetat på SPP, Länsförsäkringar och Movestic i olika ansvarsroller, med inriktning mot controlling och business intelligence, aktuariell verksamhet och riskkontrollfunktioner. Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet med fokus på uppdrag inom styrelse- och myndighetsrapportering.

2018-01-10

SPK har gjort det igen!

SPK är mycket glada och stolta över att för sjätte året i rad har vi vunnit IPE Awards pris för ”Best Pension Fund in Sweden” (2017). Domarnas motivering löd “A very well developed and aware risk management-based fund, with a very clear link between asset management and objectives”.

Nyckeltal september 2018

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

2,5%

2,1%

141%

11,2

image

Attitydundersökningen visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar