SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2018-01-10

SPK har gjort det igen!

SPK är mycket glada och stolta över att för sjätte året i rad har vi vunnit IPE Awards pris för ”Best Pension Fund in Sweden” (2017). Domarnas motivering löd “A very well developed and aware risk management-based fund, with a very clear link between asset management and objectives”.

2017-12-20

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2018

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,12 % under 2018. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalningen inte påbörjats, höjs med 2,12 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2016 till september 2017.

2017-09-11

SPK förstärker ytterligare för framtida rapportering

Idag välkomnar vi Katja Olatova till SPK. Hon kommer att arbeta som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling tätt tillsammans med både riskcontroller och den operativa aktuarien. Hon rapporterar till COO. Katja kommer närmast från FCG där hon arbetat som Associate med inriktning mot finansbranschen. Dessförinnan har hon en bakgrund från försäkringsbranschen som redovisningscontroller hos Länsförsäkringar och Movestic. Katja är civilekonom inom företagsekonomi och fortbildat sig inom IFRS och försäkringsrörelserätt.

2017-05-04

SPK förstärker för framtida riskrapportering

SPK är glada över att ha anställt Otto Lundberg till den nya tjänsten Risk Controller inom SPK. Branschen och SPK står inför utmanande förändringar inom myndighetsrapportering och kravet på vår inhämtning av riskcontroll från våra partners ökar i samma takt. Vi vill gärna stå i framkant när vi ser behovet av riskrapportering och anställer därmed ytterligare en controller inom rapportering och denna gång med inriktning på risk.

Nyckeltal november 2017

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

3,3%

2,9%

142%

11,1

image

Årets Attitydundersökning visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar