SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2020-11-02

Pensionsprognos hos Minpension

I samarbete med Minpension kan vi nu leverera uppgifter till dig som har förstärkt tjänstepension - SPK individuell, som din arbetsgivare tecknat hos oss. Är försäkringen under pågående inbetalning skickar vi aktuellt pensionskapital inklusive premieuppgift och endast pensionskapital om premierna har upphört.

2020-11-02

SPK höjer återbäringsräntan till 4% per 1 november

Tack vare god avkastning under året höjer SPK återbäringsräntan från 3% till 4% per 1 november. Höjningen avser SPK individuell.

2020-10-22

Bra avkastning och förbättrad konsolideringsgrad

Avkastningen för årets första nio månader uppgick till 7,3 %. Marknadsutvecklingen har varit dramatisk under perioden till följd av coronapandemin men SPK har hittills klarat turbulensen bra, delvis på grund av en relativt försiktig riskprofil vid ingången av året men också tack vare en aktiv omallokering från räntor till aktier, gradvis genomförd med start i slutet av mars, och sist men inte minst mycket goda bidrag från flera av de utvalda externa förvaltarna.

2020-04-06

Information gällande påverkan på din tjänstepension till följd av coronaviruset/covid 19

Vi befinner oss alla i en utmanande situation till följd av coronaviruset/covid 19 med många insjuknade, omfattande restriktioner och stora svängningar på de finansiella marknaderna. Några av våra medlemmar har hört av sig till oss på SPK med frågor om hur situationen påverkar den tjänstepension de har hos oss.

Nyckeltal (prel.) september 2020

Avkastning, senaste kvartalet:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

5,24%

7,29%

138,77%

11,0

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

image

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar