SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2021-03-03

Pensionsbesked 2021

Inom kort startar utskicken av de årliga pensionsbeskeden. Nytt för i år är att även efterlevande och pensionärer som erhåller utbetalning från SPK kommer att få pensionsbesked. OBS! Pensionsbeskeden visar belopp att erhålla före skatteavdrag. Har du digital brevlåda via Kivra levereras beskedet dit annars kommer beskedet via B-post. Du kan enkelt styra hur du vill ha dina brev från SPK via Logga in privatperson överst på sidan och där anger du om posten ska levereras digitalt eller ej. Se tidplan för utskicken under LÄS MER.

2021-02-16

Felaktigt utbetalningsdatum av pensioner i februari 2021

Det har uppstått ett fel hos SPK i samband med vår utbetalningskörning i februari vilket medfört att du fått din pensionsutbetalning för tidigt. Utbetalningarna har skett den 15:e istället för 25:e februari. Vi beklagar det inträffade och de olägenheter detta eventuellt medför. Nästa ordinarie pensionsutbetalning sker den 25 mars.

2021-01-29

Årets avkastning 11,6%. SPK höjer återbäringsräntan.

2020 har varit ett av de bästa åren någonsin för SPK vad avser totalavkastning. Avkastningen landar preliminärt på 11,6% och konsolideringen har därmed också stärkts. SPK höjer därför återbäringsräntan för SPK Individuell till 6% fr o m 1 februari.

2021-01-25

Insättningsbesked

SPK har utvecklat samarbetet med Swedbank/Sparbankerna och Nordea för digitala insättningsbesked.

Nyckeltal (prel.) februari 2021

Avkastning, senaste månaden:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvensgrad:

0,2%

0,2%

149,4%

157,8%

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

image

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar