SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer
image

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2019-01-02

Information om pensionsutbetalningar i december

Information till dig som fått din pensionsutbetalning för december utbetalad till annat konto.

2018-12-11

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2019

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,32 % under 2019. Även intjänade pensionsrätter där utbetalningen inte påbörjats, så kallade fribrevsvärden, höjs med 2,32 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2017 till september 2018.

2018-11-26

SPK förstärker

Swati Gajjar är sedan oktober anställd här på SPK. Hon arbetar inom Operations med riskkontroll och rapportering. Swati kommer närmast från Swedbank Robur där hon arbetat som riskanalytiker mot kapitalförvaltning. Hon har även arbetat inom Swedbank Group Risk. Hon är utbildad Chartered Financial Analyst (CFA).

2018-06-20

Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2018-07-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 7,5 pbb till 8 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 30 333 kr/månad istället för 28 438 kr/månad.

Nyckeltal november 2018

Avkastning, rullande 12 månader:

Avkastning, hittills i år:

Konsolideringsgrad:

Solvenskvot:

0,2%

0,1%

135%

9,7

image

Attitydundersökningen visar att SPKs medlemmar är mycket nöjda

image

Våra förvaltare

image

Pension innan 65 år

Förslag till nya investeringar

Här hittar du våra blanketter

Här gör du ditt BTPK-val

Idélåda för våra medlemmar