2016-09-05

Omval på samtliga ledamöter i TPF

Vid dagens årsmöte i Tjänstepensionsförbundet omvaldes Kjell Norling, Marie Hagstedt och Gunnar Balsvik som styrelseledamöter och Peter Hansson till ordförande.

2016-08-15

SPK förstärker för framtida rapporteringsbehov

SPK är glada över att ha anställt Erik Lanner till den nya tjänsten som Reporting Controller inom SPK.

Vi står inför utmanande, förändrade och ökande rapporteringskrav som leder oss in på omfattande proaktiva projekt som ska säkra och effektivisera våra nuvarande och framtida rapporteringsbehov.

2016-03-30

SPK förstärker finansenheten

SPK har rekryterat Jonas Arsjö till finansenheten. Han kommer ha ett huvudansvar för SPKs förvaltaranalys inom alternativa investeringar och räntebärande placeringar.

2016-02-25

Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgivare har rapporterat till oss. Du kan även se vad SPK eventuellt betalar ut vid långvarig sjukdom och vid dödsfall.

Årsbesked skickas ut till dig som valt att placera din kompletteringspension BTPK i SPK och/eller har en extra individuell tjänstepension i SPK. I årsbeskedet redovisar vi hur pensionskapitalet har utvecklats under 2015 och hur stor pension/månad du får om du väljer livsvarig utbetalning eller utbetalning mellan 65 – 70 år.

Gå gärna in på Minpension.se för att se din totala pension.

2016-02-22

Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 mars 2016 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 13 % till 5 %. Konsolideringsgraden i SPK Individuell var över 120 % både vid utgången av 2013 och 2014 varför återbäringsräntan höjdes från 8 % till 11 % i november 2014 samt från 11 % till 13 % i maj 2015. Syftet med höjningarna 2014 och 2015 var att fördela överskott till försäkringarna, vilket nu har genomförts. I syfte att stabilisera konsolideringsgraden kring målnivån, sänks återbäringsräntan fr.o.m. mars 2016 till 5 % och en nivå som ligger närmare förväntad avkastning.

 

 

Subscribe to